July 20, 2008

२ मिनीटे शांतता

काल मला एक -मेल आला तो वाचून खरच विचारात पडलो.......